X
تبلیغات
رایتل

ما در دوره ای زندگی می کنیم که عصر اطلاعات نامیده شده است. عصری که در آن اینترنت بزرگ ترین منبع اطلاعاتی است و اطلاعات آن با نرخ سرسام آوری رشد می یابد. در این دوره، کاربران اینترنت (گرسنگان اطلاعات)، کمبود وقت دارند و عجول هستند. آن ها همواره جستجو می کنند اما با این حال بسیاری از آن ها نمی توانند به آنچه که می خواهند، دست یابند! دلیل آن چه می تواند باشد؟


دستیابی به اطلاعات آن هم اطلاعات موثق و قابل استناد، به دلیل آنکه هر کس توانایی انتشار اطلاعات در اینترنت را دارد، هر روز سخت تر و سخت تر نیز می شود. اگر کاربران وب، اصول حرفه ای جستجوی اطلاعات و سپس ارزیابی آن را بدانند، مطمئنا تاثیر بسزایی در کاهش میزان جستجوهای ناموفق و به تبع آن کاهش هزینه ها و اتلاف وقت خواهد داشت.


شما چقدر حرفه ای هستید؟