X
تبلیغات
رایتل

آیا از خود پرسیده اید که چرا ایرانهو، عرصه را واگذاشت؟
آیا می دانید که www.IranIT.info مدتهاست که به روز رسانی نمی شود؟
آیا می دانید سایت های بسیاری وجود دارند که به تعداد انگشت شماری بیننده دارند؟
آیا می دانید که بسیاری از شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی، فلسفه داشتن سایت را نمی دانند و تنها دلخوش این هستند که سایت دارند؟
آیا می دانید که شرکت های بسیاری مبالغ هنگفتی را برای طراحی سایت شرکت خود، هزینه می کنند اما هیچ طرح و برنامه ای برای استفاده از آن ندارند؟
آیا می دانید …

  

نمی دانیم اما می خواهیم بدانیم. می دانیم اما نظرات دیگران را نمی دانیم.
چه چیزی بهتر از یک عزم گسترده برای دانستن.
چه چیزی بهتر از همفکری برای دانستن.
چه چیزی بهتر از تجربه برای دانستن.
چه چیزی بهتر از دوستی برای دانستن.

بیایید باور کنیم که دوران اداره کردن تفننی سایت ها گذشته است.
بیایید باور کنیم که جامعه اینترنتی ایران، باید توسط خود همین جامعه حفظ شود.
بیایید باور کنیم که تعطیلی اجباری یک سایت، مرگ امید است، مرگ تحرک است، مرگ اندیشه است.
بیایید باور کنیم که مرگ، مرگ است، چه آن لاین باشد و چه آف لاین.
بیایید باور کنیم که مرگ همواره دردناک است.
بیایید باور کنیم که مرگ همواره چیزی را با خود به گور می برد.
بیایید باور کنیم که با مرگ یک سایت، ساعتها برنامه ریزی، تفکر، تلاش، همفکری و … به گورستان هاردها و لوح های فشرده، رانده می شود.

بیایید باور کنیم که ما می توانیم.
بیایید باور کنیم که بالاخره کاری باید کرد و قدمی برداشت.
بیایید باور کنیم که قدمهای استوار کنونی یک مرد با گام های لرزان کودکی او شروع شده است.
بیایید باور کنیم. بیایید باور کنیم.