X
تبلیغات
رایتل

برخی از راههای موثر برای جلوگیری از به سرقت رفتن کدهای HTML سایت تان در اینجا معرفی شده است:

از <INVISIBLE> </INVISIBLE> در اطراف کدهای سایت خود استفاده کنید.

DONTSTEAL را در تگ <BODY> سایت خود قرار دهید.

DONTSTEAL را در تگ <BODY> سایت خود قرار دهید.

تمام نسخه های موجود از فایل های سایت خود را روی لوح فشرده ذخیره کنید و آنرا در کمد خود مخفی نمایید. راه دیگر آنست که لوح فشرده را درون پلاستیک بپیچانید و سپس در زیر زمین خاک کنید. هر دو روش به یک اندازه موثرند.

تمام سایت خود را رمزدار (Password protect) نمایید و مطمئن شوید که کسی رمز عبور آنرا ندارد. حتی خود شما.

  

از یک گروهان سرباز وفادار و مجهز برای حفاظت از سایت خود کمک بگیرید.

Start>Run>format C:\

از یک نسخه فرانت پیج برای طراحی سایت خود استفاده نمایید. (تذکر: این کار باعث نمی شود که کدهای سایت شما مخفی شوند اما دیگر کسی تمایل به استفاده از آن کدها را نخواهد داشت.)

یک سگ وفادار هم بد نیست.

صفحات سایت خود را در وب قرار ندهید.

راه حل شماره ده: صفحات سایت خود را در وب قرار ندهید.

البته تمام اینها شوخی بود. تنها راه موثر همان شماره ده است که قادر به انجامش نیستیم. می توان کاری کرد که بینندگان به سختی به کدهای سایت دست یابند اما نمی توان جلوی کسانی را گرفت که واقعا آن کدها را می خواهند.